Pin sạc dự phòng wk wp-187 10000mah
Mã sp: M 1005
Giá buôn sỉ: 245.000 đ

Pin sạc dự phòng wk  wp-189 10000mah

Sạc năng lượng mặt trời
Mã sp: M 866
Giá buôn sỉ: 125.000 đ

Dung lượng: 20.000mAh
DC 5V/2.0A sạc nhanh
Có la bàn, có 2 bóng led

Genai A41 hãng
Mã sp: M 443
Giá buôn sỉ: 161.000 đ

Sạc DP A41 Chính hãng

SDP WK 10000mAh
Mã sp: M 333
Giá buôn sỉ: 280.000 đ

Báo giá trực tiếp

Remax 20000mAh
Mã sp: M220
Giá buôn sỉ: 45.000 đ

Sạc dự phòng Remax proda 20000mAh

Năng lượng mặt trời
Mã sp: M214
Giá buôn sỉ: 68.000 đ

Sạc dự phòng năng lượng mặt trời

MI GEN2 10000mAh
Mã sp: M0211
Giá buôn sỉ: 198.000 đ

Sạc dự phòng MI GEN2 10000mAh chính hãng

Sạc dự phòng pingan 9800mAh
Mã sp: M033
Giá buôn sỉ: 65.000 đ

Sạc dự phòng pingan 9800mAh