Cường lực full 18D xịn
Mã sp: M 955
Giá sỉ: 17.500 đ

Cường lực full màn hình 18D weva
Full 18D, Hiệu: Weva
Có sẵn mọi mã: iphone, samsung, oppo
Có hộp, hàng chuẩn xịn, ôm viền, màng chống bụi loa

Cường lực full 18D Weva
Mã sp: M 954
Giá sỉ: 17.500 đ

Cường lực full 18D Weva
Có sẵn mọi mã: iphone, samsung, oppo
Có hộp, hàng chuẩn xịn, ôm viền, màng chống bụi loa

Cường lực rẻ
Mã sp: M 487
Giá sỉ: 5.000 đ

Kính cường lực giá rẻ vsmart, dán cường lực vsmart

10D Full siêu rẻ
Mã sp: M 358-1
Giá sỉ: 6.100 đ

Cường lực 10D siêu rẻ

Clực 10D Full xịn
Mã sp: M 358
Giá sỉ: 28.000 đ

Cường lực 10D Full

Cường lực 9D Full
Mã sp: M 357
Giá sỉ: 7.000 đ

Cường lực 9D full

Cường lực Full keo
Mã sp: M 355
Giá sỉ: 4.000 đ

Miếng dán full màn hình

Dán cacbon
Mã sp: M 354
Giá sỉ: 1.400 đ

MIẾNG DÁN CACBON

Dán Nano
Mã sp: M 353
Giá sỉ: 4.600 đ

Dán Nano

Cường lực Remax
Mã sp: M 351
Giá sỉ: 8.800 đ

Dán cường lực remax
Siêu mỏng 0.1mm
Full mọi model: ip,ssung,oppo,vivo,xiaomi,realme,xiaomi..

Dán cường lực rẻ
Mã sp: M 350
Giá sỉ: 5.500 đ

Dán cường lực rẻ