Nước rửa G530
Mã sp: M 414-1
Giá buôn sỉ: 36.000 đ

Nước rửa G530

Keo đen T7000
Mã sp: M 414
Giá buôn sỉ: 0 đ

Keo đen T7000

Keo dán màn đa năng E8000
Mã sp: M 413
Giá buôn sỉ: 0 đ

Keo dán đt E8000

Keo dán điện thoại B7000
Mã sp: M 412
Giá buôn sỉ: 38.000 đ

Keo dán điện thoại B7000

Băng dính đỏ
Mã sp: M 411
Giá buôn sỉ: 0 đ

Băng dính đỏ

Khăn lau Kimei
Mã sp: M 410
Giá buôn sỉ: 65.000 đ

Khăn lau, Khăn lau Kimei

Bộ tua vít 45 món
Mã sp: M 409
Giá buôn sỉ: 0 đ

Bộ tua vít 45 món

Bộ cậy mở điện thoại kaisi
Mã sp: M 408
Giá buôn sỉ: 0 đ

Bộ cậy mở điện thoại kaisi

Kìm cắt đa dụng
Mã sp: M 407
Giá buôn sỉ: 0 đ

Kìm cắt đa dụng 

Kìm cắt TNI-U
Mã sp: M 406
Giá buôn sỉ: 0 đ

Kìm cắt TNI-U

Máy đo sóng và cấp nguồn JYD APS 3003D
Mã sp: M 405
Giá buôn sỉ: 0 đ

Máy đo sóng và cấp nguồn JYD APS 3003D

Đồng hồ vạn năng DT9205A
Mã sp: M 404
Giá buôn sỉ: 50.000 đ

Đồng hồ vạn năng DT9205A

Mỏ hàn JYD
Mã sp: M 403
Giá buôn sỉ: 0 đ

Mỏ hàn JYD

Mỏ hàn
Mã sp: M 402
Giá buôn sỉ: 0 đ

Mỏ hàn

Mũi hàn MD
Mã sp: M 401
Giá buôn sỉ: 18.000 đ

Mũi hàn giá rẻ, dụng cụ sửa điện thoại

Mũi hàn kaisi
Mã sp: M 400
Giá buôn sỉ: 25.000 đ

Mũi hàn kaisi

Mũi hàn gold xịn JYD
Mã sp: M 399
Giá buôn sỉ: 71.000 đ

Tip hàn vàng xịn hãng JYD

Bộ vít kaisi k5222
Mã sp: M 398
Giá buôn sỉ: 0 đ

Bộ vít kaisi k5222

Bộ vít sửa điện thoại
Mã sp: M 397
Giá buôn sỉ: 0 đ

Bộ vít sửa điện thoại 16 món

Bộ vít đa năng 31 món
Mã sp: M 396
Giá buôn sỉ: 39.000 đ

Bộ vít đa năng 31 món

Dây tách kính
Mã sp: M 395
Giá buôn sỉ: 4.000 đ

Dây tách kính, cắt kính

Nhíp gắp MR15
Mã sp: M 394
Giá buôn sỉ: 0 đ

Nhíp gắp MR15

Máy khò từ 858D
Mã sp: M 393
Giá buôn sỉ: 0 đ

Máy khò từ 858D

Máy khò và hàn GORDAK 952A
Mã sp: M 392
Giá buôn sỉ: 0 đ

Máy khò và hàn GORDAK 952A
Máy hàn thiếc liền khò 952A

Máy hàn thiếc GORDAK 936A
Mã sp: M 391
Giá buôn sỉ: 396.000 đ

Máy hàn thiếc GORDAK 936A

Kích nguồn pin iphone
Mã sp: M 390
Giá buôn sỉ: 0 đ

Kích nguồn pin iphone

Que chọc sim
Mã sp: M 389
Giá buôn sỉ: 700 đ

Que chọc sim

Thiếc dây
Mã sp: M 388
Giá buôn sỉ: 0 đ

Thiếc dây

Thiếc dây
Mã sp: M 387
Giá buôn sỉ: 0 đ

Thiếc dây

Thiếc bột
Mã sp: M 386
Giá buôn sỉ: 0 đ

Thiếc bột lọ cao

Dây đồng
Mã sp: M 385
Giá buôn sỉ: 0 đ

Dây đồng Jumper wire

Nhựa thông
Mã sp: M 384
Giá buôn sỉ: 4.500 đ

Nhựa thông

Nhựa thông Mechanic
Mã sp: M 383
Giá buôn sỉ: 35.000 đ

Nhựa thông Mechanic